Ta chẳng qua là khách qua đường

Bập bẹ dăm ba tiếng địa phương

Đâu hiểu chuyện gì người ta nói

Vẫn nhăn răng giả bộ bình thường…

Bài liên quan: