Ta đang oằn mình cày thuê cho chủ nợ,
Hay gù lưng giả lãi những ước mơ?
Biết bao xa để vươn tới mặt trăng,
Nơi ánh sáng mắt ta trông thấy?
Ta mù lòa vì đi trong đêm tối
Chẳng lẽ bầu trời…
Là ảo ảnh huy hoàng?

Chim hót líu lo đâu đó bên tai
Chim hót đấy, hay là…
Em hát?
Trong màn mưa tái tê
Lạnh buốt!
Một trận mưa…
Dài tựa như đêm…

Hót!…
Hót đi!…

…Ta oằn mình xốc cái ách trên vai
Chưa vơi nợ lưng đã gù sát đất
Trời càng xa xôi
Trăng không thật
Chỉ còn tiếng chim…
Le lói…
Như đèn.

LXK

26.05.2021