Lời vô tội

Bài hát do một người bạn sáng tác, và tôi trình bày nó cùng những người bạn, với ca từ đau đớn khắc khoải về thân phận con người.

Nhiều năm nữa, khi tôi trở thành một người già ngồi trong thành phố, với trải nghiệm sống dày dạn, tôi sẽ xem lại bài hát này, nhìn lại thời khắc này. Hy vọng khi ấy tôi sẽ không có tâm trạng thất vọng, mà sẽ thấy nhiều yêu thương hơn, vị tha hơn ở cuộc sống của chúng ta.

Cảm ơn anh Lễ vì đã tin tưởng giao phó đứa con tinh thần! 😀 >:D<

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=XVm3J-9hESM&w=450]

http://www.youtube.com/watch?v=XVm3J-9hESM

Lời Vô Tội

Thơ Nguyễn Chí Trung, Chu Văn Lễ phổ nhạc

Trình bày: Demento, Dark Comet, Erosvil

Lyric:

Cho Tôi làm người già,

Ngồi chơi trong thành phố,

Nghĩ đời mình đã qua,

Chiếc lá mùa đã héo

 -*-

Tôi muốn làm người già,

Để có thể không yêu,

Cũng như không cần sống

Cũng như không cần sống

-*-

Ôi Đời tôi đã qua,

Cho tôi làm trẻ thơ,

Để tôi còn nô giỡn,

Để tôi còn ngủ yên

-*-

Ôi Đời tôi đã qua,

Tôi muốn làm trẻ thơ,

Hát hoài lời vô tội,

Sao không là như vậy,

Tôi cần gì đời tôi

-*-

Cho Tôi làm người già,

Ngồi chơi trong thành phố,

Nghĩ đời mình đã qua,

Chiếc lá mùa đã héo

 -*-

Tôi muốn làm người già,

Để có thể không yêu,

Cũng như không cần sống

Cũng như không cần sống

 -*-

Ôi Đời tôi đã qua,

Cho tôi làm trẻ thơ,

Để tôi còn nô giỡn,

Để tôi còn ngủ yên

-*-

Ôi Đời tôi đã qua,

Tôi muốn làm trẻ thơ,

Hát hoài lời vô tội,

Sao không là như vậy,

Tôi cần gì đời tôi

-*-

Thật lòng tôi muốn thế,

Ôi tôi cần gì tôi,

Tôi cần gì đời tôi,

Tôi cần gì đời tôi…

Mời chia sẻ trang này.!

Bài liên quan:

0 comments… add one

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.