Tiếng Việt

Nhạc: Nguyễn Lê Tâm Thơ: :Lưu Quang Vũ Trình bày: Lê Xuân Khoa (Demento Lê) Họa sĩ: Nguyễn Tiến Dũng (Jeet Zdung) Kịch bản: Demento Lê & Jeet Zdung Dựng phim: Demento Lê Cố vấn kỹ thuật: Kim Bun Cha & Eodzi Bản thu “Tiếng Việt” MP3: http://www.mediafire.com/?azx283vyk5hod1h https://soundcloud.com/demento-l/tieng-viet-le-xuan-khoa http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dorG7TRcdAgE Read more…