“Biển nhựa sống” – Sống hòa hợp là một lựa chọn tối ưu.

Bài review tiểu thuyết “Biển nhựa sống – Lời nguyền“ Người viết: Huy Vũ Nguồn: https://www.goodreads.com/book/show/57318370-bi-n-nh-a-s-ng Đã hơn một năm “Biển nhựa sống – Lời nguyền” “rơi” vào tay mình. Đó là một ngày đầu của tháng 12/2020. Mình chưa kịp đọc thì nhóc lớp 6 nhà mình đã giành Read more…