Một tập sách nhỏ của Osho gồm những bài nói chuyện khác nhau về chủ đề Giáo dục tại Ấn Độ từ 1967 đến 1969.

Nguyên bản tiếng Hindi.

Dịch từ tiếng Anh: Lê Xuân Khoa

Giọng độc: Lê Xuân Khoa

Chương 2: Hướng tới sự ra đời của một Con người mới

Nghe trên Spotify: https://open.spotify.com/episode/3CBEVT6KIuNCcV7rWtWJD8

Nghe trên Youtube: https://youtu.be/YCK0a04OFnY

Bài liên quan: