Một tập sách nhỏ của Osho gồm những bài nói chuyện khác nhau về chủ đề Giáo dục tại Ấn Độ từ 1967 đến 1969.

Nguyên bản tiếng Hindi.

Dịch từ tiếng Anh: Lê Xuân Khoa

Giọng độc: Lê Xuân Khoa

Chương 3: Giáo dục – Hướng tới tình yêu

Nghe trên Spotify: https://open.spotify.com/episode/3vnyDQvhVp9NVvLHO4WYJ3

Nghe trên Youtube: https://youtu.be/TpmMWG657w4

Bài liên quan: