Cười khì

Ai đó hỏi: “Anh đang ở đâu?“Tôi ở chỗHồi kết của chương mở đầuHọ lại hỏi: “Sao anh ở đó?“Tôi ở đây là vì…Tôi chẳng rõChuyến đò này chưa được ai gắn sốHành khách toàn mất trí nhớ như tôi “Anh tên gì?“ Người kia lại hỏiTên của tôi anh Read more…